N.P.N. "Fatlindi"

Bëjmë ndërtimin dhe shitjen e banesave

Mirë se vini në faqen tonë ku mund të  shihni fotografi të

 objekteve të cilat ne i ndërtojm dhe cilësin e punës që  e 

bëjmë

 

Ndërtimi i objektit në  rrugën "12 Qershori"me standarde europiane.
Ngase të gjitha materialet e përdorurua janë me A-test.
Ekskluzive të gjitha banesat janë të paisura me material akustik posedojn garazhe dhe bodrume.
Metrat katrore te banesave fillojnë nga 
83 m2 deri 118 m2.
0:00/0:38
rruga 12 qershori